Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

Nanoe Biroe - P.S.D.B

Bm G A Bm
Para semeton sareng sami ne wangiang titiang
G A
Ngiring sareng-sareng mekumpul di sarang baduda
B G A
Cenik kelih, luh muani, lacur sugih, panjak agung
Bm G A F#
Ento tusing ja pengalang iraga dadi besik metimpal...

G A
Sing ada nak kelih, yening sing ada ne cerik
G A
Sing ada nak muani, yening sing ada ane luh...
G A
Sing ada nak sugih, yening sing ada ne lacur
G A Bm
Sing ada nak agung, yen janjakne sing ngagungin
G A Bm
Pasemeton Suka Duka Baduda... 4X


Sumpah Baduda:

1. Kami putra dan putri baduda bersumpah tidak akan menjual, membeli, atau memakai narkoba...
2. Kami putra dan putri baduda bersumpah tidak akan berkelahi dan atau menggunakan kekerasan, kecuali terhadap penjajah
3. Kami putra dan putri baduda bersumpah dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, akan turut serta ngajegin Bali...


F# GAF G
Sing ada pasemeton ne nganggon narkoba
F# GA F# G A
No... no... sing ada pesemeton demen mejaguran...
Berlanggan Chord

Nanoe Biroe - P.S.D.B