Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

Ray Peni - Ampurayang (Lirik)

Sing kene ban ngorang ape

Idup di jaman kali uge

Buta kale ngerangsukin angge sarira

Solah manusane setate ngulurin indria

Sing taen takut karma pale

Pipis adi ukuran menyame braye

State ngae hidup timpal  sengsare

Mesuriak lege yan suba nepuk timpal nemu sengsare


Reff
kenkenang lakar ngajegang gumi baline

Nu medasarin keneh iri hati

Yadnye suci katur ring betare sami

Suaran kulkule mene meglentung

Cihne karye agung

Dijabe kajane sing taen suungBerlanggan Chord

Ray Peni - Ampurayang (Lirik)