Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

Chord Ray Peni - AmpurayangINTRO 
   G C D

G             C         D
Sing kene ban ngorahang ape
G          C          D
Hidup di jaman kali yuga
G              C             D
Buta kala ngerangsukin angga sarira
            C
Solah manusane
G
Setate
            D
Ngulurin indriya

G            C         D
Sing taen takut karma pala
G           C              D
Pipis dadi ukuran menyama braya
G                    C          
Setate ngae hidup timpale sengsara
          C
Mesuryak lege
    G
Yen sube
          C              D
Nepuk timpal nemu sengkala

 REFF 

    G                C            D
Ken kenang lakar ngajegang gumi Baline
G     D        C        D
Nu medasar ban keneh iri ati

G       D             C          Em
Yadnya suci katur ring Bhatara sami
          C           G
Suara kul-kule me klentung
   C         D
Cihne karya agung
                           G
Di Jaba tajene sing taen suung

G              C         D
Sing kene ban ngorahang ape
G          C         D
Hidup di jaman kali yuga

G            C             D
Artha brana mule ane jani kuasa
          C
Sing je merasa
         G
Ento mekejang
C              D
Peponganan di sekala

G            C         D
Sing taen takut karma pala
G           C              D
Pipis dadi ukuran menyama braya

G            C              D
Tutur anak tua sube sing kanggo
               C
Jeg nganggoang kita
           G
Merasa kin bisa
C                     D
Laba pura anggo prakara

 REFF 

    G                C            D
Ken kenang lakar ngajegang gumi Baline
G     D        C        D
Nu medasar ban keneh iri ati

G       D             C          Em
Yadnya suci katur ring Bhatara sami
          C           G
Suara kul-kule me klentung
   C         D
Cihne karya agung
                           G
Di Jaba tajene sing taen suung

 MELODI 
  G C D

G             C         D
Sing kene ban ngorahang ape
G          C          D
Hidup di jaman kali yuga
G              C             D
Buta kala ngerangsukin angga sarira
            C
Solah manusane
G
Setate
            D
Ngulurin indriya

G            C         D
Sing taen takut karma pala
G           C              D
Pipis dadi ukuran menyama braya

G            C              D
Tutur anak tua sube sing kanggo
               C
Jeg nganggoang kita
           G
Merasa kin bisa
C                     D
Laba pura anggo prakara

     G               C             D
Ken kenang lakar ngajegang gumi baline
G           D             C          D
Nyen nu ngajeng, ngajeng timpal patu

G       D             C          Em
Yadnya suci katur ring Bhatara sami
          C           G
Suara kul-kule me klentung
   C         D
Cihne karya agung
                      G
Pamedek sami ngiring melalung


D  C          D               G  C D G
...Pamedek sami melah lan luung........
0 komentar:

Berlanggan Chord

Chord Ray Peni - Ampurayang