Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

XXX - Kanti Mati BTA

C.....................G.............Am............Em
Yening anak demen, demene bes kaliwat
F.........................C.......G
Tusing bisa ngorahang ape

C..................G..........Am............Em
Patuh teken adi, suba beli ngorahang
F......G ......................C
Nanging adi meled buin nakonang

C...................G...........Am..........Em
Akudang tresna suba beli ngorahang
F............G...............C..........G
Nanging adi nu merasa kuangan
C....................G...............Am...........Em
Akudang gending suba beli ngendingang
F............G.......................C
Nanging adi nu mase kuangan

C ..........G..................Am...... E...............F...............G...............C....G
Adi adi jegeg ne sayangang beli, buin cepok buin cepok beli ngorahang
C ..................G...............Am................E..... F..................G ............. C
Kanti bolak balik belek beli bisa ngorahang, rasa tresnane tuah amontoan

G...................... Am.....................F........................... C
Nanging tusing ulian ento, adi merasa sengsaya ken beli
Am..................F..............................C ..........................Dm
Cutetne beli sayang, cutetne beli demen, cutetne beli nu tresna adi...sing ade melenan

C.....G............Am......Em........F..........G............C..... G
Abesik sane ade dihati, sing ade sing ade ne elenan buin
C........G..........Am............Em..........F...........G.............C
Kanti mati beli nu sayang adi, sing ade sing ade ne elenan


Keto adi beli ngorahang, tresnan beline kanti mati..


Melodi

Cipt. / Lirik >>rahtut
Sumber saking : http://www.facebook.com/pages/xxx-Bali/61580686597#!/note.php?note_id=405034968522Berlanggan Chord

XXX - Kanti Mati BTA