Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

Jhonz - Mekita (Lirik)


niki cerita ceritan tiange
sane mirengang ten dados pedih
ape buin jani ngorahang tiang (buduh.. buduh..)

yen unduk kebagusan tiang
tiang mule anak bagus sane ngabe tresna
nanging tiang tusing je ( beh munafik..)

tunangan tiang ejoh megae di selat pasihe
sing tahan tiang sing tahan adi enggalang..
enggalang mulih...

beli mekita adi... adi.. adi..
sube mekelo adi.. adi.. adi..

pragat menghayal yen ngidem sing nyidang pules
yen pules ne lenan bangun aahh..

yen unduk kebagusan tiang
tiang mule anak bagus sane ngabe tresna
nanging tiang tusing je selingkuh oo.. oo.. oo..

tunangan tiang ejoh megae di selat pasihe
sing tahan tiang sing tahan adi enggalang..
enggalang mulih...

beli mekita adi... adi.. adi..
sube mekelo adi.. adi.. adi..

oo.. oo.. oo.. beli mekita adi... adi.. adi..
sube mekelo adi.. adi.. adi..

beli sing tahan adi.. adi.. adi..
tuah.. tuah tuah tuah adi.. adi.. adi...i.. i..

1 komentar - Skip ke Kotak Komentar

Yan Su mengatakan...

Cord ne cen brow...

Berlanggan Chord

Jhonz - Mekita (Lirik)