Kumpulan Chord lagu-lagu Bali

Nanoe Biroe - Tusing Ulian Perawan

Intro    : C F Dm G

C                    F
Kal tekep Beli kuping Beline
       Dm                           G
Rikala anake nyelek-nyelekin I Luh
C                               F
Anggap Beli makejang ento jelema iri
           Dm                            G
Nyingakin ragan Beli jak raga I Luh...

            Dm            Em
Mula keto I Luh, anake dina janine
            F                                     G
Tusing demen ningalin timpalne demen...

C                               F
Sampunang I Luh nyebetin unduke ento
           Am                                    G
Anggap makejang gegodan tresnan iraga
           Dm                                            Em
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
        F                       G
Keto pepatahne ngorahang...


Reff :
       C                                      Em
Diastun ditu jani liu anake ngorahang
             F                       F#                    G
Ragan I Luh bakatin Beli suba tusing perawan...
             C                                                        Em
Nanging tresnan Beline tumbuh tusing ulian perawan
              F                           Fm          C
Tresnan di hatin Beli tumbuh ulian tresnan... I Luhe...

uuhh... yeah... yeah... I Luh...


Intro : C F Dm G (2x)


           Dm                                            Em
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
        F                       G
Keto pepatahne ngorahang...

Back to Reff (2x)Berlanggan Chord

Nanoe Biroe - Tusing Ulian Perawan